Hogeschool Rotterdam Willem de Kooning Academie

Projectweek

Projectweek

Nederland wil tot de mondiale top vijf van kenniseconomien behoren. Gemeten naar de schoolprestaties van middelbare scholieren staat ons land evenwel rond de tiende plaats, zo blijkt uit een rapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont