WdKA/PZI Master Design 

Alumni presenteren hun design research / Alumni present their design research 

De lezingen zijn in het Nederlands / the lectures will be in Dutch. 

Binnen de Master Design doen ontwerpers design research naar actuele en relevante kwesties. Auteurschap en participatie gaan daarbij hand in hand, om tot ontworpen oplossingen te komen. 

Ontdek hoe alumni van de afgelopen anderhalf jaar dat deden en welke follow-up ze aan hun afstuderen gaven tijdens een Thursday Night Live mini-conferentie met: 

Joost van Wijmen die encounters rondom het lichaam ontwierp 

Britt Hoogenboom die verbindende gesprekken over nieuwsbeelden initieerde 

Maike Klip die ambtenaren een weg terug naar empathisch werken bood 

Isabel Quiroga die onze relatie met objecten herstelt 

en 

Nanna van Heest die een wonderkamer voor subjectieve kleurverhalen deelt. 

Karlijn Souren neemt de moderatie voor haar rekening. 

Tijd: Donderdag 16 september, 17.00-21.15 uur 
Locatie: Auditorium Het Nieuwe Instituut – Thursday Night Live! 
Opname: Later beschikbaar via Het Nieuwe Instituut 

Meer informatie over de alumni vind je op de 
Wie | Who op https://masterdesign.wdka.nl/  

Aanmelden via https://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/activiteiten/ooit-eens-daarna  

Within the Master Design, designers conduct design research into current and relevant issues. Authorship and participation go hand in hand, in order to arrive at designed solutions. Find out how alumni of the past year and a half did that and what follow-up they gave to their graduation during a Thursday Night Live mini-conference with:  

Joost van Wijmen who designed encounters around the body 

Britt Hoogenboom who initiated connecting conversations about news images 

Maike Klip who offered civil servants a way back to empathetic work 

Isabel Quiroga who restores our relationship with objects  

and  

Nanna van Heest who shares a wonderful chamber for subjective color stories. 

Karlijn Souren will moderate the sessions.  

Time: Thursday 16 September, 17.00-21.15 hrs  
Location: Auditorium Het Nieuwe Instituut  
Recording: Later available via Het Nieuwe Instituut – Thursday Night Live! 
More information on the alumni can be found in the 
Who | Who of https://masterdesign.wdka.nl/ 

Sign up through https://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/activiteiten/ooit-eens-daarna 

Published